مرکز جراحی پلاستیک شمیم دانش

عمل بینی

عمل هایی که روی بینی انجام میشود به لحاظ تکنیک های بکار رفته در دو گروه کلی طبقه بندی میشوند.

عمل بینی

البته علاوه بر تکنیک های عمل های زیبایی و بینی نقش خود جراح هم اهمیت فوق العاده ای دارد و ما توصیه نمیکنیم هر کسی را که خود را جراح بینی مینامد برای انجام عمل بینی خود به وی مراجعه نمایید. اندک جستجو در دنیای مجازی کافیست تا بتوانید به لیستی از بیماران و مراجعان قبلی افرادی که خود را جراح زیبایی و پلاستیکمتخصص و حرفه ای معرفی میکنید دست یابید تا بتوانید سطح صداقت و توانایی آنها را بسنجید.

عمل جراحی بینی

عمل جراحی بینی را از کلینیک های پیشرو بخواهید و واقعا نمیتوان انتظار داشت یک پزشک در یک کلینیک متوسط و با امکانات پایین کاری معجزه وار بر روی صورت شما انجام دهد و بهتر است این خدمات را از کلینیک هایی بخواهید که از بروزترین تجهیزات و تکنولوژی ها استفاده میکنند

بینی پلاست تهران شاید قدیمی ترین مرکز عمل بینی در تهران نباشد ولی به لحاظ تعداد عمل های انجام شده و به طبع آن ضریب اعتمادی که مراجعان به ما دارند میتواند جژئ برترین مراکز عمل بینی در کشور و حتی خاور میانه به حساب آید.

برخی از بیمارانی که در کلینیک ما عمل شده اند:

کلینیک زیبایی و جراحی پلاستیک بینی پلاست تهران آمادگی دارد تا در صورت تقاضای کاربران و متقاضیان برخی از بیماران ما افرادی را که خودشان اعلام آمادگی کرده اند تا اطلاعات تماسشان در اختیار مراجعان کلینیک قرار گیرند را به شما ارائه نماید تا بتوانید با آنها تماس گرفته و از میزان رضایتشان بابت خدماتی که از کلینیک ما دریافت کرده اند بپرسید.

اطلاعات بیماران طبقه بندی فوق محرمانه دارند و فقط اطلاعات بیمارانی که اعلام رضایت جهت انتشار کرده باشند در دیتا بیس های اعلامی به سایر بیماران ارائه میشوند.

 
This website was built using N.nu - try it yourself for free.(info & kontakt)